Quiz

Psychofysiologie

 

Enkele voorbeelden van vragen zoals ze kunnen worden gebruikt om de verkregen kennis te testen.

 

Afhankelijk van de vraagstelling van de geïnteresseerden kan dit verder worden uitgewerkt, en deel uit maken van het geheel van de online cursus (evaluatie).

 

Indien hier belangstelling voor bestaat kan worden gewerkt naar een accreditering toe via een dergelijk evaluatie systeem.

Test Uw kennis

In deze demo - dus niet ernstig bedoelde - quiz kan je de verworven kennis testen (of jammerlijk falen). Deze quiz refereert niet expliciet naar de door collega Otte gepresenteerde casussen, hoewel een deel van deze kennis impliciet nuttig kan zijn om de klinische beschrijvingen te volgen.


Vraag 1

De afkorting FFT staat voor


a. Fun, Freedom, and Tranquillizers
b. Fast Fourier Transform
c. Frequent Flyer Ticket
d. Fourier Frequency Test
e. Fourier Frequency Total


Vraag 2

Een patient met een depressief syndroom en een dominante achtergrond activiteit op qEEG van 7 Hz


a. Is beter af met SSRI's
b. Is verdacht op psychose
c. Dient verder geïnvestigeerd
d. Gebruikt vermoedelijk te veel tranquillizers
e. Dient niet te worden behandeld


Vraag 3

De referentie elektrode op EEG is


a. De vaste oorelektrode (links of rechts)
b. Synoniem voor de aarding of ground electrode
c. Referentie voor de differentiële input tussen twee elektroden
d. Neutrale of inactieve elektrode
e. Geen van dit alles


Vraag 4

Een FFT van een strook EEG (over één kanaal) met een duur van 2 sekonden heeft een frequentie resolutie (in Hz) van


a. 0
b. 1/2
c. 1
d. 2
e. geen van deze


Voor degenen die er belang in stellen: de antwoorden zijn 1.b, 2.c, 3.c en 4.b.

Vlaamse vereniging voor psychofysiologie - afdeling van de Vlaamse vereniging Psychiatrie.