Home

Psychofysiologie

 

De Vlaamse vereniging voor psychofysiologie is toe aan verdere evolutie

 

De eerste stap is gezet met het ontwikkelen van een online leersysteem, toegesneden op de psychiatrische gemeenschap.

 

Het is de bedoeling om een volledig pakket te ontwikkelen voor de geïnteresseerde psychofysiologen, zodat een grondige theoretische kennis van kwantitatief EEG en uitgelokte potentialen kan worden verworven.

 

Het voordeel van een dergelijke werkwijze is dat ieder op zijn eigen tijd en tempo kan leren.

 

Het gegeven indachtig dat Vlaanderen een stuk opgebroken weg is tussen Duitsland en Frankrijk maakt ook dat verplaatsingen best tot een minimum worden beperkt. Voor hen diie druk bezet zijn onder ons: we trachten de site compatibel te houden voor tablet en smart phone, zodat alle momenten kunnen benut voor bijscholing.

 

Er werden enkele inleidende video's als demonstratie ontwikkeld door collega Georges Otte.

 

Het is onze bedoeling in deze stijl verder te gaan, om een volledig leersysteem te ontwikkelen.

 

Suggesties zijn vanzelfsprekend welkom.

 

Voor de inleidende video's met enkele demonstraties kan U in het linker menu selecteren.

 

 

Vlaamse vereniging voor psychofysiologie - afdeling van de Vlaamse vereniging Psychiatrie.